digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Единичен покрив с въже

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Двоен покрив с въже

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Единичен покрив телескоп

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Двоен покрив телескоп

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Тежка конструкция

Алпийски чадъри

Art