digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Чадър 3.00 х 3.00 м, единичен покрив с въже

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Чадър 3.50 х 3.50 м, единичен покрив с въже

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Чадър d 3.00 м, единичен покрив с въже

digital printed textile / umbrella / beanbag / POS

Чадър d 3.50 м, единичен покрив с въже